Aile Dinamikleri

Aile Dinamikleri Seminerleri

İnsan Olmanın ilkeleri ve hepimizin tabi olduğumuz aile dinamiklerini öğrenmek herkes için artık mümkün



Aile Dinamikleri Seminer Dizisi Aile Dizimi ve Sistem Dinamikleri konusunu geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.

İlk gün Aile Dizimi dinamikleri anlatılıyor.

İkinci gün de Aile Dizimi uygulamalarla hayata geçirilerek anlatılan dinamikler yaşamla buluşuyor.

Tüm seminerler belirli bir sistem çerçevesinde tasarlanmıştır. Bir insanı oluşturan ve yöneten ilkeleri içeren tüm aile dinamiklerini kapsamayı amaçlamaktadır.

Bu sistemik ve kalıcı sonuçlar üreten bir eğitim ve gelişim sürecidir. Bu dokuz seminerlik eğitimin tümünü sürdürülebilir kılmak amacıyla seminerlerimiz herkese hitap edecek biçimde tasarlanıp sunulmaktadır.

İsterseniz sadece Aileyi oluşeturan dinamikleri yani ilişkilerin prensiplerini öğrenmek isteyin, isterseniz deneyimlerle birlikte hayatınızda kalıcı değişimler yaşayamak isteyin, istrseniz bu çalışmada yetkinleşmek üzere bu eğitim seminerlerinin uygulayıcısı olmak isteyin: Bu seminerler sizin için tasarlandı...

Seminerlerden hangi amaçla faydalanmak istediğinize siz karar verebilirsiniz..



SEMİNER İÇERİĞİ

Seminerin Amacı

- 21. YY insanına yeni bir perspektif sunmak

- Kendimize ve hayata bütünsel-sistemik bakabilmek

- Kökleri güçlendirmek, geleceğe yükselmek

- Kendi rolümüzü anlamak ve orada kalmak

- Seminerlerin sunduğu diğer olanaklar

Aile Dinamikleri Nedir?

- Sistem dizimi potansiyeline bakış

- Sistemik Bakış Nedir?

- Sistemin sürekliliği

- Sistemin üretimi olarak insan

- Dinamikleri anlamak



Aile Dinamikleri: İlkeler

- İlke ne demektir?

- İlklerin keşfi

- İlkeler…

- İlkelerin ihlal edilmesinin sonuçları



Alma-Verme Dinamikleri

- Alma-verme ne demektir?

- Kim alır, kim verir?

- Almanın ve vermenin koşulları

- Alma-verme dengesinin ihlalinin sonuçları



Geçmişten Gelen

- Sistemik olaylar nelerdir?

- Büyük hareketler

- Aile tarihi ve sistemik travmalar

- Acılarla baş etmek

- Bütünsel bakış: Atalarımızı ve geçmişi onurlandırmak

- Miras Meseleleri



Ruhsal-Fiziksel Sağlık

- Hastalıklara sistemik yaklaşım

- Semptomlar ve hastalıklar: bir temsil meselesi

- İyileşme ve sağlık

- İyileşen nedir?



İnsan Yaratmak

- İlişkiler kurmanın ilkeleri

- Köklü bağlar yaratmak

- İlişkide denge kurmak

- Geleceği yaratmak

- Anne-baba-çocuklar arasındaki dinamikler



İşbirliği İlkeleri ve Üretkenlik

- Para kimdir?

- Para ne işe yarar?

- İş ve sistem dinamikleri ilkeleri

- Sistemik bakışın sahip olduğu olasılıklar ve potansiyel






2. GÜN UYGULAMALAR



- İkinci günün amacı Aile Dizimi çalışmaları ve çeşitli uygulamalar yaparak ilk gün anlatılan teorik bilgilerin hayata geçirilmesidir.

- Tüm gün aile dizimi grup çalışmaları ve pratik uygulamalardan oluşmaktadır.

- Derin ve kalıcı etkiler yaratan bir çalışmadır. Bu seminerlerin esas etkisini yaşamak için bugünkü çalışmaları tavsiye ediyoruz

- Herkesin katılacağı uygulamalar yapılacaktır.

- Önceden kayıt yaptıran kişilerin aile dizimi çalışmaları yapılacaktır. Bu sayı en fazla 10 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğer çalışmanızın yapılmasını arzu ediyorsanız muhakkak kayıt esnasında bunu organizatörlerimize bildiriniz.

- Çalışmadan sonra oluşabilecek özel çalışma talepleri doğrultusunda kayıtlar alınacak ve ekstra dizim etkinlikleri başka tarihlerde düzenlenecektir.





SEMİNER HAKKINDA

- Bu seminer, modüler bir yapıdadır ve Aile Dinamikleri Eğitim Sisteminin parçasıdır.

- Her bir seminer kendi içerisinde bütünlük arz etmektedir ve tercih edilen herhangi bir seminere ayrı ayrı katılmak mümkündür.

- Her bir katılımcı seminerlerden hangi seviyede yararlanmak istediğine karar verebilmektedir.



- Profesyonel seviye eğitimlere devam etmek isteyen katılımcıların tüm seminerleri tamamlamaları gerekmektedir.



Bu sebepten seminerler çeşitli amaçlarla katılmak mümkündür:

- Aile ilişkilerinin ardında yatan dinamikleri anlamak (Teorik seviye)

- Aile Dizimi Terapisi almak ve iyileşme amacıyla katılmak mümkündür. (Teröpatik seviye)

- Aile Dinamikleri Eğitimi Almak isteyen öğrenciler için temel eğitim seviyesidir. (Profesyonel seviye)

- Ruhsal gelişimi amaçlayan öğrenciler için temel seviye eğitimidir. (Ruhsal seviye)







BU SEMİNER SONRASINDA DÜZENLENECEK AİLE DİNAMİKLERİ SEMİNERLERİ

2- Ebeveyn Olmak: Çocuk Yetiştirme Dinamikleri

3- Evlilik ve İlişki Dinamikleri

4- Sağlık ve Hastalık Dinamikleri

5- Göçler, Savaşlar: Büyük Hareket Dinamikleri

6- Özel Durumlar ve Travmalar

7- İş Hayatı ve Sistem Dinamikleri

8- Geleceği Yaratmak: Amaçlar ve Hayatla İlişki

9- Kendi Kendine Yardım Etmek: Meditasyonlar ve Aile Enerjilerine Yöntemine Giriş





KİMLER KATILABİLİR?

Seminer(ler)imiz herkese açıktır gelmek için herhangi bir sebebe dahi ihtiyaç yoktur; insan olarak tüm diğer insanlarla ilişkilerin doğasını anlama niyeti yeterlidir. Herkese tavsiye edilebilecek bir çalışmadır. Sonuçta aklı başında olan ve kendi adına karar verebilecek herkes katılabilir.



Ancak aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, kimi durumlarda özellikle tavsiye edilmektedir:

- Kişisel gelişim ve kendini tanımak amacına sahip olanlar

- Anne-babalık ile ilgili dikkat edilmesi gereken sistemik konuları merak edenler

- Çocuklarıyla problemler yaşayanlar

- Kardeşler arasında yaşanan problemler

- Kendi anne babasıyla çözümlenmemiş meseleleri olduğunu hissedenler

- Hayatları boyunca tekrar eden problemlerle uğraşıp sonuç elde edemeyenler

- Aile Dizimi terapisinden faydalanmak isteyenler

- Aile Dinamikleri alanında profesyonel seviyede eğitim almayı hedefleyenler

- İlişkiler konusunda kendisini geliştirme, daha bilinçli, doyurucu, sağlıklı ilişkiler yaratma ve mutlu olma arzusu taşıyanlar

- Maddi problemlerle baş edemeyen ve kısırdöngüleri kırmak isteyenler

- Miras konularında problemler yaşayanlar

- Aile sisteminde travmalar yaşanmış kişiler

- Aile tarihinde göçmenlik ve savaş olanlar

- Psikolojik problemlerle başa çıkmaya çalışan kişiler

- Önemli hastalıklarla uğraşanlar

- Bütünsel olarak sağlıklı olmak isteyenler

- İş hayatında problemler yaşayanlar



SERTİFİKA VERİLİYOR MU?

Seminerlerdeki iki günlük çalışmayı tamamlayanlara katılım sertifikası verilmektedir.

Tüm serideki seminerlerin sertifikalarını IKI YILLIK periyotta tamamlayan kişiler arzu ederlerse Profesyonel Eğitim Seviyesine geçebileceklerdir.

Ancak böyle bir zorunluluk yoktur. Bu seminer dizisinin istediğiniz herhangi birisine katılabilirsiniz.etkinlikler sayfamızda duyuruları yapılan grup eğitimlerine de katılabilirsiniz.